Un start bun în viață

Status: Fundraising

Proiectul „Un start bun în viaţă”, vizează organizarea unor servicii model de educaţie timpurie - antepreşcolară, susţinute prin: organizarea spaţiului educaţional în grădiniţe, astfel încât să se asigure un mediu educaţional centrat pe copil, formarea şi susţinerea echipei multidisciplinare lanivel local, dezvoltarea de competenţe şi materiale suport pentru asigurarea unui program educaţional de calitate.

Suma:

5,910 RON

Galantomi:

1

Donatii:

43

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Proiectul „Un start bun în viaţă”, vizează organizarea unor servicii model de educaţie timpurie - antepreşcolară, susţinute prin: organizarea spaţiului educaţional în grădiniţe, astfel încât să se asigure un mediu educaţional centrat pe copil, formarea şi susţinerea echipei multidisciplinare lanivel local, dezvoltarea de competenţe şi materiale suport pentru asigurarea unui program educaţional de calitate.

În 2 ani de proiect am reuşit să implementăm programul în 90 grădiniţe din 36 judeţe. Peste 1900 copii sunt beneficiari ai acestor servicii de educaţie timpurie, dintre care 550 provin din familii devaforizate. 200 cadre didactice, 86 directoare de grădiniţă şi 26 inspectori şcolari au fost pregătiţi să lucreze cu copiii antepreşcolari.

Un punct important al proiectului îl constituie realizarea parteneriatului cu autorităţile locale, astfel că pentru 5 copii care provin medii defavorizate, serviciul social local decontează costul mesei.

Beneficiarii proiectului sunt copiii de la naştere la 3 ani, cu focus pe vârstele de 2-3 ani şi familiile acestora.

În cadrul acestui proiect, sala de grupă, amenajată ca spaţiu de învăţare este dotată cu mobilier adecvat vârstei antepreşcolară.

Mediul educaţional este amenajat astfel încât să stimuleze copiii să descopere şi să exploreze noul. Totodată acest spaţiu ţine cont de protecţia, sănătatea şi siguranţa copiilor.

Având în vedere faptul că la această vârstă jocul reprezintă calea cea mai utilă şi eficientă spre cunoaştere şi dezvoltare cognitivă, socială şi emoţională, cadrele didactice pun la dispoziţia copiilor o gamă cât mai diversificată şi atractivă de jocurii şi jucării, materiale ilustrate potrivite vâstei, astfel încât ei să poată alege ce anume vor să folosească să se joace.

Învăţarea se face conform unei planificări centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, socio-emoțională a copilului, adecvat şi adaptat ritmului acestora. Strategiile folosite vizează volorizarea copilului, individualizarea şi ajutarea spre înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite în situaţii diverse.

Colaborarea cu familia este deosebit de importantă, de aceea părinţii sunt invitaţi să asiste la activităţile desfăşurate, conferindu-le, astfel, celor mici un sentiment de siguranţă.